TESTER

TESTER

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kiểm thử và đảm bảo chất lượng cho dự án. Lên kế hoạch kiểm thử dựa trên các mốc thời gian release từ phía Khách hàng. Đề xuất các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ…

 PHP DEVELOPER

PHP DEVELOPER

RESPONSIBILITIES Understanding the requirements needed to perform the software/application development work required by each project. Be involved in the complete project lifecycle from requirements to final delivery. Researching, designing, implementing and managing software programs based on company’s procedures. Implement security…

 JAVA DEVELOPER

JAVA DEVELOPER

MÔ TẢ CÔNG VIỆC● Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm cho khách hàng, bao gồm từ các công đoạn research, làm requirement, design, coding, test, operatio● Loại hình dự án: Các hệ thống web-application (sử dụng ngôn…

 FLUTTER DEVELOPER

FLUTTER DEVELOPER

RESPONSIBILITIES Develop cross-platform apps for iOS and Android by using Flutter SDK. Understanding the requirements needed to perform the software/application development work required by each project. Be involved in the complete project lifecycle from requirements to final delivery. Researching, designing,…

 FRONTEND DEVELOPER (REACTJS/ VUEJS)

FRONTEND DEVELOPER (REACTJS/ VUEJS)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phát triển các ứng dụng nền web bằng React hoặc VueJS. Tối ưu UI, UX để nâng cao trải nghiệm của người sử dụng. Chủ động thảo luận và tư vấn về API backend. Tư vấn…

 Front-end Web Developer

Front-end Web Developer

MÔ TẢ CÔNG VIỆC  Phát triển các ứng dụng nền web bằng React hoặc VueJS.  Tối ưu UI, UX để nâng cao trải nghiệm của người sử dụng.  Chủ động thảo luận và tư vấn về API backend  Tư vấn…

 Back-end Web Developer

Back-end Web Developer

MÔ TẢ CÔNG VIỆC  Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm cho khách hàng, bao gồm từ các công đoạn research, làm requirement, design, coding, test, operation.  Loại hình dự án: Các hệ thống web-application (sử dụng ngôn…

 BrSE tại Tokyo Nhật Bản

BrSE tại Tokyo Nhật Bản

MÔ TẢ CÔNG VIỆC  Làm việc 常駐/非常駐 ở phía khách hàng (tùy tính chất dự án), trao đổi dự án trực tiếp với khách hàng qua họp hoặc video call, chat, email.  Tham gia phát triển các hệ thống Web…

Ha Noi Office

Tokyo Office

© 2021, TDA International Vietnam Joint Stock Company. All Rights Reserved.